Wysoki Zamek - jeden z symboli miasta

Wysoki Zamek - stary rys Podczas wycieczki do Lwowa warto zajrzeć na Wysoki Zamek. Murowany gotycki Zamek Królewski wzniesiony w II połowie XIV wieku przez króla Polski Kazimierza III Wielkiego na miejscu drewnianego zamku z II połowy XIII wieku zbudowanego przez Daniela Halickiego. Zdobyty i spalony w 1648 roku przez wojska kozackie pod dowództwem pułkownika Maksyma Krzywonosa w czasie powstania Chmielnickiego, odbudowany w 1653 roku przez komendanta Lwowa Krzysztofa Grodzickiego. Zamek wytrzymał kolejne oblężenia: kozackie z 1655 roku, tureckie z 1672 roku i tatarskie z 1695 roku, jednak w 1704 roku wojska szwedzkie z Karolem XII zdobyły i zniszczyły zamek, zaś Austriacy za swoich rządów rozebrali większość murów. Obecnie na Wzgórzu Zamkowym znajduje się okazały park o powierzchni 36,2 ha . Jest on ulubionym miejscem romantycznych spotkań, spacerów i wycieczek nie tylko mieszkańców Lwowa, ale też gości odwiedzających Lwów. Według oficjalnych danych park został założony w 1835 roku na miejscu fortecy Wysoki Zamek, po której pozostała tylko część południowo-zachodniej ściany. Wspomniana forteca miała charakter obserwacyjny i obronny, przechowywano w niej zbroję i amunicję, a także więziono skazanych. W dolnej części parku Wysoki Zamek znajduje się niezliczona ilość alejek parkowych oraz monument ku czci pułkownika Michała Krzywonosa. W tej części parku w 1841 roku zbudowano sztuczną grotę, wejścia do której strzegą lwy z dawnego miejskiego ratusza. W górnej części parku na sztucznym kurhanie usypanym w 1869 roku znajduje się punkt widokowy. Kurhan został wzniesiony na ruinach jednej z baszt zamkowych, do jego budowy wykorzystano kamienie z zamkowych budynków i ścian, a powstał on z okazji 300-lecia Unii Lubelskiej. W 1957 na górze zamkowej zbudowano wieżę telewizyjną o wysokości 200 metrów.