Liczby współczesnego Lwowa

Mapa - granice administracyjne miasta Lwów dziś jest administracyjnym centrum obwodu. Wyrósł na duży kulturalny i oświatowo-naukowy ośrodek Ukrainy. Oprócz tego miasto ma rozwinięty przemysł i jest ważnym węzłem drogowym i kolejowym. We Lwowie mieszka ok. 730 tyś mieszkańców a aglomeracja liczy ok. 1,5 mln. Pod względem ludności jest 7 miastem w kraju. Według spisu powszechnego 88% ludności miasta stanowią Ukraińcy, 9% Rosjanie i 1 % Polacy. Natomiast polskie organizacje szacują, że liczba Polaków we Lwowie wynosi blisko 30 tyś. Miasto leży na pograniczu trzech krain przyrodniczo-geograficznych Roztocza, Podola i Pobuża, na styku cywilizacji Zachodu i Orientu, świata łacińskiego i prawosławia. Turystyka jest ważnym sektorem gospodarki Lwowa, gdyż jest jednym z najbogatszych miast pod względem zabytków historycznych i architektonicznych znajdujących się na terenie współczesnej Ukrainy, ich liczbę określa się na 2000, co stanowi ponad 40% zabytków na całej Ukrainie, reprezentują one różne epoki i style. Miasto pełne jest brukowanych ulic, miłych zaułków, kolorowych kamieniczek. W 1998 roku stary Lwów został wpisany na Listę światowego dziedzictwa kulturalnego i przyrodniczego UNESCO. Do Lwowa przybywają wycieczki nie tylko z Ukrainy ale także z Polski, Austrii, Węgier i innych krajów europejskich. Turyści z naszego kraju najliczniej odwiedzają miasto na wycieczkach jednodniowych z Przemyśla, Bieszczadów i Zamościa.

Mer Lwowa Andrij Sadowyj Powierzchnia Lwowa to 180 km kwadratowych i podzielone jest na 6 dzielnic. W granicach administracyjnych miasta znajduje się ponad 20 parków. Władzę wykonawczą nad miastem sprawuje mer i komitet wykonawczy złożony z 8 osób, natomiast radę miasta reprezentuje 90 deputowanych. Obecny Lwów jest ważnym gospodarczym, edukacyjnym i kulturalnym ośrodkiem Ukrainy Zachodniej, jest też ośrodkiem sztuki artystycznej, literackiej, muzycznej i teatralnej. W dniu 28.04.2009 miasto otrzymało status kulturalnej stolicy Ukrainy. Do zdobycia tej pozycji przyczyniło się 100 corocznych festiwali, 60 muzeów, 100 świątyń różnych konfesji. We Lwowie funkcjonuje 23 szkoły wyższe, około 42 tys. zakładów pracy istnieją tu zakłady cukiernicze, browar, fabryka autobusów, zakłady farmaceutyczne, przetwórstwo spożywcze. Dzisiejszy Lwów to harmonia historii i współczesności, choć coraz bardziej nowoczesny i szybko rozwijający się zachował klimat i duch Galicji. Z roku na rok miasto przyciąga coraz liczniejsze rzesze turystów, atmosfera Lwowa sprawia, że część z nich wraca tu wielokrotnie.

Kościół Elżbiety na dziale wodnym Lwów jest prężnym ośrodkiem kultury na Ukrainie. Odbywają się tu różne festiwale muzyki klasycznej, symfonicznej i operowej. W mieście pracuje 30 unikalnych muzeów, 8 teatrów a także budynki muzyki organowej i kameralnej. We Lwowie mieści się 28 uczelni wyższych – wiele z nich cenionych jest na Ukrainie i poza granicami kraju. Lwów jest największym miastem zachodniej Ukrainy i Leży na styku trzech krain geograficznych. Pierwszą jest Roztocze którego wzniesienia osiągają wysokość 400 m n.p.m. są to m.in. Zniesienie czy Wysoki Zamek. Następna kraina to Pobuże z doliną rzeki Pełtwi. Ostatnią z krain jest Pogórze Karpackie. Przez Lwów przechodzi linia wielkiego europejskiego działu wodnego. Najbardziej znanym punktem działu jest kościół św. Elżbiety, gdzie według legendy w czasie deszczu woda z jednej strony dachu płynie do Bałtyku a z drugiej do Morza Czarnego. Miasto znajduje się w strefie klimatu umiarkowanego ciepłego. Dla Lwowa charakterystyczna jest lekka zima i ciepłe lato.