Styk kultur, narodowości i wyznań

Katedra ormiańska LWÓW- miasto Zachodu i Wschodu, które przyciąga jak magnez. Lwów - miasto mit zbudowane przez Ukraińców, Polaków, Ormian, Żydów, Niemców, Tatarów i inne narody. Założone przez króla króla Daniela Halickiego i nazwane na cześć jego syna Lwa. Jego położenie geograficzne na Wyżynie Podolskiej , nad brzegami Pełtwi wpłynęło na burzliwą historię miasta, gdzie na każdym kroku można odnaleźć wpływy wszystkich religii i nacji, które tu właśnie się spotykały. Położenie Lwowa na skrzyżowaniu szlaków handlowych sprzyjało gospodarczemu rozwojowi miasta i sprawiło,ze stał się ważnym politycznym, gospodarczym i handlowym ośrodkiem. Po ulokowaniu Lwowa na prawie magdeburskim, nastąpił rozwój rzemiosła, a po nadaniu miastu prawo składu Lwów stał się potęgą gospodarcza. W XV wieku zbudowane zostały dwa zamki obronne: Niski ( w mieście ) i Wysoki- na górze w pobliżu miasta. Wieża Korniakta przy cerkwi prawosławnej Architektura miasta zachwyca różnymi stylami- gotyckim, renesansowym, barokowym, klasycznym. Najstarsze zabytki zostały zbudowane w XIII wieku, ale też te obiekty z XIX i początku XX wieku również zachwycają swoim pięknem. Historyczne centrum Lwowa zostało wpisane na listę dziedzictwa narodowego UNESCO . Niezwykle cenne zabytki widziane podczas wycieczki to: Katedra Łacińska zbudowana w stylu gotyckim, Katedra Ormiańska, Sobór św..Jura. Cerkiew Wołoska, kościoły Dominikanów i Jezuitów, Kościół Bernardynów, Rynek z Ratuszem, Arsenał, Baszta Prochowa, budynek Opery, dworzec główny, Ossolineum., Cmentarz Łyczakowski. Bez wątpienia Lwów może konkurować z Krakowem i Pragą. Jest to miasto europejskie, urozmaicone, ciekawe dla zwiedzających i żywotne. Lwów ma przede wszystkim jakiś niezwykły klimat, który nie tylko ciekawi ale przede wszystkim zachwyca. Niewątpliwie jest atrakcja turystyczną, która przyciąga turystów jak magnez. Bliskość Przemyśla daje turystom z Polski możliwość łatwego dojazdu. Turyści , którzy nie byli we Lwowie chcą tam koniecznie pojechać, a ci którzy już byli , chcą tam powrócić. .